<...O P T i O...>
,05:27

  • S√∂zler ,
  • bazen
  • susmali bir yerlerde ...